Nagroda Polskiego Forum Nawigacyjnego

Polskie Forum Nawigacyjne uhonorowało prof. dr hab. inż. Jerzego Rogowskiego Nagrodą PFN przyznawaną corocznie osobom, które wniosły szczególny wkład w rozwój nawigacji poprzez swoją działalność naukową, publikacyjną bądź organizacyjną.

Aktu wręczenia statuetki tegorocznemu laureatowi Nagrody PFN w murach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni dokonali: Przewodniczący Zarządu Polskiego Forum Nawigacyjnego dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski, prof. UMG, oraz JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i jednocześnie członek Zarządu Polskiego Forum Nawigacyjnego prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit.

Nagrodę PFN przyznaje Zarząd Polskiego Forum Nawigacyjnego na podstawie decyzji Kapituły, którą tworzą:

Adam Weintrit – przedstawiciel Zarządu PNF – przewodniczący
Zdzisław Kopacz – laureat nagrody za rok 2013
Andrzej Felski – laureat nagrody za rok 2014
Mirosław Jurdziński – laureat nagrody za rok 2015
Stanisław Gucma – laureat nagrody za rok 2016
Stanisław Oszczak – laureat nagrody za rok 2017
Marek Grzegorzewski – laureat nagrody za rok 2018
Andrzej Banachowicz – laureat nagrody za rok 2019

Stowarzyszenie Polskie Forum Nawigacyjne jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, skupiającym osoby zajmujące się zawodowo nawigacją w celu rozwoju jej jako nauki i formy praktycznej działalności człowieka. Terenem działalności stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Gdynia.

Więcej informacji: https://pnf.gdynia.pl/

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Promocji i Marketingu​

Wytworzył informację:

M. Kołodziejczak
05.05.2021
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 28.05.2021
Wytworzenie informacji:
UMG Dział Promocji i Marketingu​, M. Kołodziejczak, 05.05.2021
Wprowadzenie:
Michał Kołodziejczak, 05.05.2021
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska, 28.05.2021