Strategia RP na rzecz Młodego Pokolenia

Studenci z Parlamentu Studenckiego UMG - Marta Jurewicz z wydziału nawigacyjnego i Jakub Strzelczyk z wydziału mechanicznego - uczestniczą w konsultacjach wojewódzkich „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia.” Celem konsultacji jest zebranie opinii i wypracowanie rozwiązań, które posłużą do stworzenia wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.

Strategia RP na rzecz Młodego Pokolenia” jest wieloletnim planem działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. W konsultacjach skierowanych do młodzieży, uczniów, studentów i doktorantów, podejmowane są dyskusje poświęcone ważnym tematom dla młodego pokolenia Polaków.

Dyskusje, w ramach konsultacji, podzielone są na sześć tematów:
•    edukacja i szkolnictwo wyższe
•    rynek pracy i przedsiębiorczość
•    społeczeństwo obywatelskie i kultura
•    polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa
•    zdrowie i sport
•    ekologia i klimat.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Beata von Schada Borzyszkowska
13.04.2021
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja:
Wytworzenie informacji:
UM w Gdyni, Beata von Schada Borzyszkowska, 13.04.2021
Wprowadzenie:
b.von.schada.borzyszkowska, 13.04.2021
Ostatnia modyfikacja:
b.von.schada.borzyszkowska, 13.04.2021