Centrum Transferu Technologii UMG na XIII Ogólnopolskiej Konferencji PACTT

Centrum Transferu Technologii UMG na XIII Ogólnopolskiej Konferencji PACTT

W dniach 19-21 kwietnia 2023 r. odbyła się w Gdańsku XIII Ogólnopolska Konferencja Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii.

Nowo utworzone Centrum Transferu Technologii UMG podczas wydarzenia reprezentowały dr inż. Magdalena Kukowska-Kaszuba – dyrektor Centrum Transferu Technologii UMG, mgr Beata Wetoszka – broker innowacji, specjalista ds. transferu technologii oraz mgr Anna Mazanek – broker innowacji, samodzielny referent ds. transferu technologii.

Tegoroczną konferencję organizowała fundacja PACTT we współpracy z partnerami regionalnymi Centrum Transferu Technologii Politechniki Gdańskiej, Centrum Transferu Technologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego. Współorganizatorem wydarzenia było Ministerstwo Edukacji i Nauki. Wsparcie w roli sponsorów pełniły: ESA BIC Poland, ESA Technology Broker Poland, OPTeam S.A. i Netrix Ventures.

Wydarzenie zgromadziło blisko 200 specjalistów, którzy wymieniali się  doświadczeniami i planowali przyszłe działania PACTT.

Konferencja dotyczyła transferu wiedzy i ochrony własności intelektualnej: odbyło się wiele prezentacji, m.in. na temat konsolidacji centrów transferu technologii oraz raportu OECD i Komisji Europejskiej dotyczącego własności intelektualnej w Polsce. Wskazano strategiczne wyzwania, przed którymi stoją centra transferu technologii. Poruszono takie zagadnienia, jak: przygotowanie zespołu naukowego do komercjalizacji tzw. „dobre praktyki" jak również programy wspierające procesy komercjalizacji w polskich organizacjach badawczych. Podsumowano raport z ewaluacji transferu wiedzy i technologii polskich jednostek badawczych za rok 2021, ponadto omawiano tematykę inwestowania w start-upy deep-tech. W swoich wystąpieniach prelegenci podkreślali  rolę CTT i Spółek Celowych w zwiększaniu wpływu badań naukowych prowadzonych w uczelni i dzielili się dylematami na styku nauki z biznesem, z punktu widzenia naukowców. Przedmówcy podzielili się swoimi doświadczeniami z akceleracji spin-offów ICT – od identyfikacji potencjału do licencji.                                                                                                                    

Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki podsumowali realizację programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” jak również założenia nowego programu wspierającego transfer technologii, a przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawili rozwiązania wsparcia w nowej perspektywie finansowej dedykowanej  realizacji prac B+R i komercjalizacji wyników badań.

Ostatniego dnia konferencji, prelegenci opowiedzieli o recepcie na udany związek nauki z biznesem oraz o zarządzaniu projektami badawczymi i wdrożeniami do przemysłu w Szwajcarii.

Udział Centrum Transferu Technologii UMG w XIII Ogólnopolskiej Konferencji Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii oraz przystąpienie do PACTTu stworzyło możliwość korzystania z narzędzi platformy PACTT, włączenia się we wzmacnianie wzajemnych relacji z innymi jednostkami badawczymi w kraju. Pozwoliło na inicjowanie działań proinnowacyjnych o charakterze ogólnokrajowym oraz opiniowanie zmian prawnych i dokumentów strategicznych mających pośrednio wpływ na kształtowanie polityki innowacyjnej w kraju.

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

B. Wetoszka
21.04.2023