Współpraca pomiędzy UMG a uczelnią Piri Reis University

Współpraca pomiędzy UMG a uczelnią Piri Reis University

W dniach 16-20 maja 2024 roku JM Rektor prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Adam Weintrit przebywał w Stambule, gdzie uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji HIMAT 2024International Symposium on The History of Maritime Technology” zorganizowanej wspólnie przez Piri Reis University oraz Tokyo University of Marine Science and Technology we współpracy z Research Salon for History of Maritime Technology in Japan oraz Maritime History Research Center of Piri Reis University in Türkiye w setną rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Turcją i Japonią.

Podczas konferencji poruszone zostały zagadnienia innowacyjnych technologii morskich. Przedstawiano je, analizując obszary związane z historią morskiej nawigacji, technologii broni i prochu, budowy statków i okrętów podwodnych, inżynierii morskiej, technologii systemów radarowych, analizy katastrof morskich i związanemu z nimi rozwojowi technologii. Analiza taka umożliwia badaczom, inżynierom i historykom wytyczenie kierunków rozwoju innowacyjnych technologii morskich w przyszłości.

JM Rektor prof. Adam Weintrit był członkiem Komitetu Naukowego Konferencji. Sympozjum otworzył panel „History of maritime navigation”, w czasie którego JM Rektor prof. Adam Weintrit wygłosił referat A Brief Review of the History of Marine Navigation Charts from Ancient Times to the Present Day”, jak również poprowadził sesję pt. History of Shipyards and ship Building.

Pierwszego dnia obrad zaprezentowano 5 paneli dyskusyjnych, które oscylowały wokół tematyki historycznej poszczególnych zagadnień. Tego dnia badacze i naukowcy m.in. z Japonii, Turcji oraz Polski w poszczególnych sesjach dyskutowali nad historią nawigacji morskiej, historią konstrukcji łodzi podwodnych, historią stoczni i przemysłu stoczniowego, kończąc na miscellaneach związanych z historią zagadnień o tematyce morskiej.

Drugiego dnia sympozjum skupiono się na zagadnieniach dotyczących historii inżynierii okrętowej, jak również stoczni oraz przemysłu stoczniowego – panelu, któremu przewodniczył JM Rektor prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Adam Weintrit. Konferencję zakończyły miscellanea dotyczące zagadnień historycznych o tematyce morskiej.

Przewidziana została publikacja materiałów pokonferencyjnych zarówno w formie analogowej, jak i cyfrowej, w tym do publikacji w renomowanych czasopismach międzynarodowych.

Głównym wydarzeniem podczas pobytu JM Rektora UMG w Turcji było podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Morskim w Gdyni a uczelnią Piri Reis University. Podpis pod dokumentem złożył JM Rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit oraz Rektor Piri Reis University prof. Nafiz Arica. Obaj panowie są członkami International Executive Board Międzynarodowego Stowarzyszenia Uczelni Morskich IAMU.

Umowa dotyczy współpracy w zakresie prowadzonych badań naukowych, a także wymiany studenckiej i kadry dydaktycznej.

 

__________________________

Piri Reis, właśc. Piri Ibn Hadżi Memmed (ur. między 1465 a 1470, zm. 1553) – osmański admirał (Reis), geograf i kartograf. W 1525 roku ukończył dzieło swojego życia – Kitab-ı Bahriye („Księga mórz”), będące atlasem około 210 map, wraz z opisami, które pisał pod pseudonimem Piri. Prawdziwą sławę zyskał jednak w XX wieku, kiedy w Stambule odkryto fragment mapy świata, którą narysował w 1513 roku. Obecnie jest ona najstarszą turecką mapą świata z zaznaczonym Nowym Światem i jedną z najstarszych, na których go narysowano. W 1528 roku narysował drugą mapę świata, której ocalały fragment przedstawia Grenlandię i Amerykę Północną wraz z Labradorem i Nową Fundlandią, Florydę, Kubę, Hispaniolę, Jamajkę oraz południową część Ameryki Środkowej.
 
https://www.facebook.com/pirireisuniversity

https://www.facebook.com/pirireisuniversity

https://www.facebook.com/pirireisuniversity

https://www.facebook.com/pirireisuniversity

https://www.facebook.com/pirireisuniversity

https://www.facebook.com/pirireisuniversity

https://www.facebook.com/pirireisuniversity

https://www.facebook.com/pirireisuniversity

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

UMG
23.05.2024