Uczelnia Liderów

Uniwersytet Morski w Gdyni, decyzją Komisji Certyfikacyjnej Programu „Uczelnia liderów”, został laureatem 12. edycji Konkursu, uzyskując certyfikat "Uczelnia Liderów 2022".

Gala Finałowa, podczas której zostały wręczone certyfikaty i nagrody, odbyła się w dniu 29 czerwca 2022 roku we Foyer Centrum Bankowo-Finansowego „Nowy Świat” w Warszawie. Uniwersytet Morski w Gdyni reprezentował wydelegowany przez JM Rektora Prorektor ds. Kształcenia dr hab. Sambor Guze, prof. UMG oraz Dziekan Wydziału Nawigacyjnego dr hab. inż. Tomasz Neumann, prof. UMG.

Konkurs „ Uczelnia Liderów” odbywa się corocznie od 2011 roku, a jego celem jest akredytacja Szkół Wyższych oraz ich jednostek, które ukierunkowane są na kształcenie liderów społecznych i liderów w określonych grupach zawodowych, efektywną edukację praktyczną studentów, kształcenie absolwentów atrakcyjnych dla rynku pracy i o wysokich umiejętnościach.

W ubiegłym roku certyfikat „Uczelnia Liderów 2021” został przyznany Wydziałowi Nawigacyjnemu UMG. Do 12. edycji konkursu została zgłoszona cała Uczelnia - wszystkie Wydziały i jednostki. Uzyskany przez UMG tytuł to ważna informacja dla maturzystów wybierających miejsce do dalszego kształcenia i promocja Uczelni.

 

 

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni