Kontakt

Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia

e-PUAP: /AMG/SkrytkaESP
NIP 586-001-28-73
REGON 000145112

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni