Studia I i II stopnia

Wydział Elektryczny

II stopnia

Administracja i Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych Kierunek Elektronika i Telekomunikacja - Stacjonarne - Termin rekrutacji II
Elektroautomatyka Kierunek Elektrotechnika - Stacjonarne, Niestacjonarne - Termin rekrutacji II
Elektroautomatyka Kierunek Elektrotechnika - Niestacjonarne - Termin rekrutacji VI-IX
Elektronika i Automatyka Morska Kierunek Elektronika i Telekomunikacja - Stacjonarne - Termin rekrutacji II
Elektronika Morska Kierunek Elektronika i Telekomunikacja - Niestacjonarne - Termin rekrutacji VI-IX
Komputerowe Systemy Sterowania Kierunek Elektrotechnika - Niestacjonarne - Termin rekrutacji VI-IX
Komputerowe Systemy Sterowania Kierunek Elektrotechnika - Stacjonarne, Niestacjonarne - Termin rekrutacji II
Morskie Systemy Kosmiczne i Satelitarne Kierunek Technologie Kosmiczne i Satelitarne - Stacjonarne - Termin rekrutacji II
Systemy Elektroniczne Kierunek Elektronika i Telekomunikacja - Stacjonarne - Termin rekrutacji II
Systemy i Sieci Teleinformatyczne Kierunek Elektronika i Telekomunikacja - Niestacjonarne - Termin rekrutacji VI-IX

I stopnia

Aplikacje Internetowe i Mobilne Kierunek Informatyka - Stacjonarne - Termin rekrutacji VI-IX
Aplikacje Internetu Rzeczy Kierunek Informatyka - Stacjonarne - Termin rekrutacji VI-IX
Elektroautomatyka Okrętowa Kierunek Elektrotechnika - Stacjonarne - Termin rekrutacji VI-IX
Elektroautomatyka Okrętowa Kierunek Elektrotechnika - Niestacjonarne - Termin rekrutacji II
Elektroautomatyka Okrętowa Kierunek Elektrotechnika - Niestacjonarne - Termin rekrutacji VI-IX
Elektronika Morska Kierunek Elektronika i Telekomunikacja - Stacjonarne - Termin rekrutacji VI-IX
Elektronika Morska Kierunek Elektronika i Telekomunikacja - Niestacjonarne - Termin rekrutacji VI-IX
Komputerowe Systemy Sterowania Kierunek Elektrotechnika - Stacjonarne - Termin rekrutacji VI-IX
Komputerowe Systemy Sterowania Kierunek Elektrotechnika - Niestacjonarne - Termin rekrutacji VI-IX
Systemy i Sieci Teleinformatyczne Kierunek Elektronika i Telekomunikacja - Stacjonarne - Termin rekrutacji VI-IX
Systemy i Sieci Teleinformatyczne Kierunek Elektronika i Telekomunikacja - Niestacjonarne - Termin rekrutacji VI-IX
Wydział Mechaniczny

I stopnia

Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych Kierunek Mechanika i budowa maszyn - Stacjonarne - Termin rekrutacji VI-IX
Inżynieria Eksploatacji Instalacji Kierunek Mechanika i budowa maszyn - Stacjonarne, Niestacjonarne - Termin rekrutacji VI-IX
Inżynieria Produkcji Kierunek Mechanika i budowa maszyn - Stacjonarne, Niestacjonarne - Termin rekrutacji VI-IX
Technologia Remontu Urządzeń Okrętowych i Portowych Kierunek Mechanika i budowa maszyn - Stacjonarne, Niestacjonarne - Termin rekrutacji VI-IX

II stopnia

Inżynieria Eksploatacji Instalacji Kierunek Mechanika i budowa maszyn - Stacjonarne, Niestacjonarne - Termin rekrutacji VI-IX
Inżynieria eksploatacji Instalacji Kierunek Mechanika i budowa maszyn - Stacjonarne, Niestacjonarne - Termin rekrutacji II
Technologia Remontu Urządzeń Okrętowych i Portowych Kierunek Mechanika i budowa maszyn - Stacjonarne, Niestacjonarne - Termin rekrutacji II
Technologia Remontu Urządzeń Okrętowych i Portowych Kierunek Mechanika i budowa maszyn - Stacjonarne, Niestacjonarne - Termin rekrutacji VI-IX
Wydział Nawigacyjny

II stopnia

Eksploatacja Zbiornikowców Kierunek Nawigacja - Stacjonarne - Termin rekrutacji VI-IX
Morskie Systemy Informacyjne Kierunek Nawigacja - Stacjonarne - Termin rekrutacji VI-IX
Morskie Systemy Transportowe i Logistyczne Kierunek Transport - Niestacjonarne - Termin rekrutacji VI-IX
Morskie Systemy Transportowe i Logistyczne Kierunek Transport - Stacjonarne - Termin rekrutacji II
Technologie Offshorowe Kierunek Nawigacja - Stacjonarne, Niestacjonarne - Termin rekrutacji VI-IX

I stopnia

Transport i Logistyka Kierunek Transport - Stacjonarne, Niestacjonarne - Termin rekrutacji VI-IX
Transport Morski Kierunek Nawigacja - Stacjonarne, Niestacjonarne - Termin rekrutacji VI-IX
Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

II stopnia

Biznes Elektroniczny Kierunek Zarządzanie - Stacjonarne, Niestacjonarne - Termin rekrutacji VI-IX
International Trade, Transport and Logistics - prowadzone w j. ang. Kierunek Zarządzanie - Niestacjonarne - Termin rekrutacji VI-IX
Menedżer Systemów Zarządzania Kierunek Nauki o Jakości - Stacjonarne, Niestacjonarne - Termin rekrutacji VI-IX, II
Menedżer Usług Dietetycznych Kierunek Nauki o Jakości - Stacjonarne, Niestacjonarne - Termin rekrutacji VI-IX, II
Ochrona Wód i Gospodarka Odpadami Kierunek Nauki o Jakości - Stacjonarne, Niestacjonarne - Termin rekrutacji VI-IX, II
Transport i Logistyka w Gospodarce Globalnej Kierunek Zarządzanie - Stacjonarne, Niestacjonarne - Termin rekrutacji VI-IX
Zarządzanie Finansami Kierunek Zarządzanie - Stacjonarne, Niestacjonarne - Termin rekrutacji VI-IX
Zarządzanie Organizacjami Kierunek Zarządzanie - Stacjonarne, Niestacjonarne - Termin rekrutacji VI-IX

I stopnia

Ekonomia Menedżerska Kierunek Zarządzanie - Stacjonarne, Niestacjonarne - Termin rekrutacji VI-IX
Informatyka Gospodarcza Kierunek Zarządzanie - Stacjonarne, Niestacjonarne - Termin rekrutacji VI-IX
Maritime Economics and Logistics - prowadzone w j. ang. Kierunek Zarządzanie - Niestacjonarne - Termin rekrutacji VI-IX
Menedżer Produktu Kierunek Nauki o Jakości - Stacjonarne, Niestacjonarne - Termin rekrutacji VI-IX
Systemy Transportowe i Logistyczne Kierunek Zarządzanie - Stacjonarne, Niestacjonarne - Termin rekrutacji VI-IX
Turystyka i Hotelarstwo Kierunek Zarządzanie - Stacjonarne, Niestacjonarne - Termin rekrutacji VI-IX
Usługi Żywieniowe i Dietetyka Kierunek Nauki o Jakości - Stacjonarne, Niestacjonarne - Termin rekrutacji VI-IX
Zarządzanie Jakością Towarów Kierunek Nauki o Jakości - Stacjonarne, Niestacjonarne - Termin rekrutacji VI-IX

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

I.Wierzbowska
27.02.2017
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 27.02.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 08.05.2021