Ochrona danych w UMG

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Uniwersytecie Morskim w Gdyni.

Administrator Danych Osobowych:

Uniwersytet Morski w Gdyni 
ul. Morska 81-87 
Gdynia

Inspektor Ochrony Danych: 

mgr inż. Henryk Szreder 
58-5586-637
email: iodatumg.edu.pl

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni