Centrum Transferu Technologii

 

 

Jesteśmy nową jednostką ogólnouczelnianą UMG i zespołem specjalistów o szerokim wachlarzu kompetencji, powołanym do zarządzania innowacjami, wynikami prac badawczych oraz własnością intelektualną Uczelni. Zapewniamy profesjonalne wsparcie w ramach współpracy nauki i biznesu w zakresie transferu i komercjalizacji technologii, realizacji projektów wdrożeniowych oraz badań zleconych. Aktywnie stawiamy na rozwój przedsiębiorczości akademickiej oraz wspólnych inicjatyw z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 

Zapraszamy do współpracy, skontaktuj się z nami!

 
 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni